Požární ochrana MAPO.  hasicak


O nás


Naše firma působí v oblasti požární ochrany již od roku 1990 a je tak jednou z prvních firem poskytujících tyto služby v západočeském kraji. Mezi naše zákazníky patří mnoho výrobních podniků, škol, státních institucí i soukromých firem.  Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni výrobci jednotlivých PBZ a všichni vlastní osvědčení k činnostem, které provádějí.  Jsme členy „Profesní komory požární ochrany“ což nás zavazuje poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Naší snahou je zbavit naše klienty starostí se zajištěním PO a BOZP  tak, aby se mohli plně věnovat své činnosti. Našim klientům hlídáme termíny pravidelných kontrol dle platné legislativy  ( zákon 133/1985Sb a vyhlášky 246/2001 Sb. ) Našim klientům nabízíme také účast při kontrolách  orgánů státní správy.

 hasici pristroj  

Co nabízíme

 • Prodej , kontroly a servis hasicích přístrojů, hydrantů, požárních klapek, požárních prostupů požárních nátěrů a většiny ostatních požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany.
 • Prodej a rozmístění bezpečnostních tabulek včetně značení únikových cest a umístění VPPO
 • Prodej požárních hlásičů a detektorů plynů
 • Prodej požární výzbroje   ( hadice, proudnice, čerpadla, spojky, přechodky atd.)
 • Automatické hasicí systémy „FIRESTOP“, které zlikvidují požár bez zásahu lidské ruky. Vhodné do všech provozů. Např.   serveroven,  elektrorozvoden, potravinářského průmyslu dopravních prostředků. Možnost napojení na EPS.
 • Zpracování a vedení agendy PO a BOZP. Provádění školení.

 

Proč si vybrat právě nás?

 • Opravy servis a plnění hasicích přístrojů včetně provádění tlakových zkoušek provádíme ve vlastní dílně a k uvedeným činnostem vlastníme veškerá  osvědčení,  jak od výrobců jednotlivých PBZ,  tak ze strany TIČR.
 • Opravený přístroj vám opět vrátíme na stejné místo.  Za tím účelem vedeme přesnou evidenci umístění vašich přístrojů. Neprovádíme výměnný způsob, který zákazníky většinou poškozuje.
 • Kontroly jednotlivých PBZ provádějí pouze vyškolení pracovníci, kteří vlastní potřebná osvědčení k uvedeným činnostem  Každý pracovník  vám na požádání tato osvědčení předloží.
 • Dokumentace PO a BOZP je zpracována srozumitelně a pouze v takové míře, která je pro vaši činnost nutná. Součástí školení PO, může být na přání zákazníka i praktická  ukázka použití  hasicích přístrojů na cvičném  ohni.
 • Individuální přístup ke každému zákazníkovi – každý technik má na starost své zákazníky.
 • Ceny  jsou srozumitelné a ty,  na kterých se dohodneme jsou konečné !!!Máte zájem o bližší informace či zpracování cenové nabídky ?

Stačí napsat na : mapo.info@seznam.cz
Nebo zavolat : 777 322 348   

Kontakt

Karel Polák - MAPO

tel Tel. 777 322 348

mail Email: mapo.info@seznam.cz


Adresa: V. Brožíka 74
330 02  Dýšina
(Provozovna)